Giáo án Khoa học tự nhiên 7

Giáo án Khoa học tự nhiên lớp 7. Bao gồm: Giáo án theo nhà xuất bản mới nhất được cập nhật liên tục,… hi vọng, hệ thống giáo án trên tailieukhtn.com sẽ giúp việc soạn giáo án giảng dạy của quý thầy cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

KẾT NỐI TRI THỨC

MỤC LỤC

Mục lục Giáo án Khoa học tự nhiên 7 – Cánh Diều

Phần 1: Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Chủ đề 3: Phân tử

Phần 2: Năng lượng và sự biến đổi

Chủ đề 4: Tốc độ

Chủ đề 5: Âm thanh

Chủ đề 6: Ánh sáng

Chủ đề 7: Tính chất từ của chất

Phần 3: Vật sống

Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật

Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chủ đề 11: Sinh sản ở sinh vật

Chủ đề 12: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Mục lục Giáo án Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu

Chủ đề 1: Nguyên tử – nguyên tố hóa học – sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chủ đề 2: Phân tử

Chủ đề 3: Tốc độ

Chủ đề 4: Âm thanh

Chủ đề 5: Ánh sáng

Chủ đề 6: Từ

Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật

Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Mục lục Giáo án Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức

Chương 1: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Phân tử. Liên kết hóa học

Chương 3: Tốc độ

Chương 4: Âm thanh

Chương 5: Ánh sáng

Chương 6: Từ

Chương 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chương 8: Cảm ứng ở sinh vật

Chương 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chương 10: Sinh sản ở sinh vật