Giáo Án Sinh Học Lớp 7 Kết Nối Tri Thức

Giáo án Sinh học 7 Kết nối tri thức do tailieukhtn.com soạn theo công văn 5512 – công văn soạn giáo án mới nhất của bộ giáo dục. Giáo án được biên soạn đầy đủ tất cả các bài, các tiết. Giáo án gồm file word, file powerpoint dễ dàng tùy ý chỉnh sửa theo phong cách giảng dạy của thầy cô và có thể xem trước bất kì bài soạn nào. Mời quý thầy cô tham khảo demo bên dưới.

Mục lục Giáo án Sinh học 7 – Kết nối tri thức

Chủ đề 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • Bài 22. Quang hợp ở thực vật
 • Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Chủ đề 8: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 24. Thực hành. Chứng minh quang hợp ở cây xanh
 • Bài 25. Hô hấp tế bào
 • Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
 • Bài 27. Thực hành. Hô hấp ở thực vật
 • Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật
 • Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
 • Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
 • Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
 • Bài 32. Thực hành. Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.

Chủ đề 9: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

 • Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
 • Bài 34. Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
 • Bài 35. Thực hành, cảm ứng ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 10: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

 • Bài 36. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • Bài 37. ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
 • Bài 38. Thực hành, quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật.

Chủ đề 10: SINH SẢN Ở SINH VẬT

 • Bài 39. Sinh sản vô tính ở sinh vật
 • Bài 40. Sinh sản hữu tính ở sinh vật
 • Bài 41. Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
 • Bài 42. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.

Chủ đề 8: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT 

BÀI 34: VẬN DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀO THỰC TIỄN

Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 7

 Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (trong học tập, chăn nuôi, trồng trọt)

Về năng lực

a) Năng lực chung

– Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu vể các hiện tượng cảm ứng của sinh vật trong tự nhiên và trong đời sống.

Giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, phản hói và tranh biện vể nội dung được giao khi hoạt động nhóm và trong tập thể lớp.

Giải quyết vân đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng học được vé hiện tượng cảm ứng ở sinh vật để giải thích và vận dụng vào thực tiễn.

b) Năng lực khoa học tự nhiên

Nhận thức tự nhiên: 

+ Vận dụng được các kiến thức cảm ứng ở thực vật vào giải thích một só hiện tượng trong thực tiễn.

-Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát, khám phá về các hiện tượng cảm ứng ở thực vật trong tự nhiên và thực tiễn.

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nhận ra và giải thích được một số hiện tượng cảm ứng ở thực vật trong tự nhiên và thực tiễn.

Về phẩm chất

Chăm chỉ: Tham gia tích cực hoạt động học tập, hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

Trách nhiệm: Sử dụng hợp lí thời gian học tập; Có ý thức vận dụng hiểu biết về tập tính vào xây dựng thói quen sinh hoạt, học tập khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Các hình ảnh theo sách giáo khoa và hình ảnh minh họa về ứng dụng của hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn.

Một số link video về tập tính động vật: 

 Máy chiếu, bảng nhóm;

 Phiếu học tập.

Phiếu học tập 1

Câu 1:  Quan sát hình 34.2 rồi hoàn thành nội dung theo mẫu bảng sau

Tên sinh vật Hiện tượng cảm ứng được ứng dụng Biện pháp ứng dụng Lợi ích
Côn trùng hại cây trồng (bướm, bọ xít,…)
Chim

Câu 2: Lấy thêm ví dụ về việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Nêu các ví dụ ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi mà em biết.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Tập tính được ứng dụng như thế nào trong học tập?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Muốn tạo được thói quen tập thể dục buổi sáng, em cần làm gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Hãy nêu những việc em sẽ làm để bỏ được thói quen ngủ dậy muộn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

– Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi – đáp.

Dạy học theo cặp đôi/ nhóm nhỏ.

Phương pháp trực quan.

Phương pháp hỏi – đáp.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)

Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết về tính cảm ứng ở sinh vật.

Nội dung: GV  tổ chức cho HS chơi trò chơi “Dự đoán kết quả” HS liệt kê những nguyên nhân Vì sao khi trồng các loài cây thân leo như mướp, bầu, bí thiên lí,… người trồng thường phải làm giàn cho cây?

Sản phẩm: Học sinh bước đầu nói lên suy nghĩ của bản thân và có hướng điều chỉnh đúng trong nghiên cứu vấn đề.

Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Quan sát hình ảnh sau, trả lời một số câu hỏi:

Vì sao khi trồng các loài cây thân leo như mướp, bầu, bí thiên lí,… người trồng thường phải làm giàn cho cây?

Học sinh quan sát hình và trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Giao nhiệm vụ: cá nhân học sinh phân tích hình ảnh trực quan, trả lời câu hỏi. Nhận nhiệm vụ
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết. Cá nhân học sinh quan sát hình, khai thác thông tin, thực hiện nhiệm vụ.
Chốt lại và đặt vấn đề vào bài

Nhiều loài cây xanh “không có mắt” nhưng chúng có thể nhận ra và bám vào giá thể, không có giác quan chúng vẫn nhận ra ánh sáng và bóng tối. Nhiều động vật có các hành vi kiếm mối và tự vệ vô cùng linh hoạt, thậm chí chúng còn dự đoán được nhưng thay đổi từ môi trường và có phản ứng đề phòng hay thích nghi từ sớm…..con người đã ứng dụng cảm ứng của sinh vật như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay

Hoạt động 2: Tìm hiểu ứng dụng của cảm ứng ở sinh vật (70 phút)

Mục tiêu:  Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (trong học tập, chăn nuôi, trồng trọt)

Nội dung: GV chiếu một số hình ảnh về ứng dụng của cảm ứng (trong học tập, chăn nuôi, trồng trọt). Học sinh quan sát hình ảnh, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1. 

Vận dụng

Vì sao có tên gọi cây hoa hướng dương?

Vào rừng nhiệt đới, chúng ta có thể gặp nhiều cây dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn và vươn lên cao. Nêu tác nhân kích thích và ý nghĩa của hiện tượng đó?

Sản phẩm: Phiếu học tập số 1.

Phiếu học tập 1

Câu 1:  Quan sát hình 34.2 rồi hoàn thành nội dung theo mẫu bảng sau

Tên sinh vật Hiện tượng cảm ứng được ứng dụng Biện pháp ứng dụng Lợi ích
Côn trùng hại cây trồng (bướm, bọ xít,…) Hướng sáng Dùng đèn bẫy côn trùng Diệt côn trùng hại cây trồng
Chim Tập tính sợ con người Dùng bù nhìn Xua đuổi chim hại cây trồng

Câu 2: Lấy thêm ví dụ về việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt.

– Tạo tán cho cây giúp cây mọc theo hướng mong muốn

– Làm trụ bám cho cây thanh long để cây phát triển tốt hơn

Câu 3: Nêu các ví dụ ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi mà em biết.

– Nghe tiếng kẻng trâu bò nuôi trở về chuồng.

– Nghe tiếng gọi là gà, vịt, … chạy ra ăn thức ăn.

– Nghe tiếng vỗ tay là cá ngoi lên mặt nước lấy thức ăn.

Câu 4: Tập tính được ứng dụng như thế nào trong học tập?

Do đó, trong học tập, muốn nắm chắc kiến thức và ghi nhớ bài được lâu, cần thường xuyên ôn lại bài và làm bài tập nhiều lần.

Câu 5: Muốn tạo được thói quen tập thể dục buổi sáng, em cần làm gì?

Muốn tạo được thói quen tập thể dục buổi sáng, em cần kiên trì dậy sớm và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Câu 6: Hãy nêu những việc em sẽ làm để bỏ được thói quen ngủ dậy muộn.

– Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ

– Ngủ sớm, không thức quá khuya

– Đặt báo thức để dậy sớm thường xuyên

– Không uống cafe vào buổi tối

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ: 

– Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, chia lớp làm 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1.

Bố trí các thành viên tham gia thành hai vòng sau:

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Nhóm 1,2: Tìm hiểu ứng dụng hiện tượng cảm ứng của sinh vật trong trồng trọt

+ Trả lời câu 1, 2  phiếu học tập số 1

Nhóm 3,4: Tìm hiểu ứng dụng hiện tượng cảm ứng của sinh vật trong chăn nuôi

+ Trả lời câu 3 phiếu học tập số 1

Nhóm 5,6: Tìm hiểu ứng dụng hiện tượng cảm ứng của sinh vật trong học tập và đời sống

+ Trả lời câu 4,5,6 phiếu học tập số 1

Khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm đảm bảo mỗi thành viên đều thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và trình bày lại kết quả của nhóm ở vòng 2.

Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 

• Hình thành 8 nhóm mảnh ghép mới, mỗi nhóm có một thành viên đến từ mỗi nhóm chuyên gia. 

• Kết quả nhiệm vụ của vòng 1 được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau. 

• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp. 

Sau 10 phút, Giáo viên tổ chức:

• Hình thành 6 nhóm mảnh ghép mới, mỗi nhóm có một thành viên đến từ mỗi nhóm ban đầu. 

• Kết quả nhiệm vụ của nhóm đầu được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau. 

• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp.

HS nhận nhiệm vụ.
Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

– Các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 4.

– GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn các nhóm quan sát và  hoàn thành phiếu học tập.

– Sau khi thảo luận xong các nhóm đưa ra câu trả lời.

Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 4.
Báo cáo kết quả:

Cho các nhóm treo kết quả của nhóm mình lên;

Mời nhóm trưởng đứng vào phần kết quả của nhóm mình;

Gọi mỗi nhóm đại diện trình bày kết quả của mỗi câu. Các nhóm khác bổ sung.

GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.

– Trình bày phần thảo luận của nhóm.

– Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

Tổng kết

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng (trả lời) thích hợp với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Nhờ có cảm ứng, sinh vật mới tồn tại, phát triển và thích nghi với sự thay đổi của môi trường trong một giới hạn nhất định.

Ghi nhớ kiến thức

Hoạt động 3: Luyện tập-vận dụng (10 phút)

Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dụng toàn bộ bài học.

Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi.

Câu 1: Việc làm nào sau đây ứng dụng hiện tượng cảm ứng vào sản xuất

Vệ sinh chuồng trại cho vật nuôi hằng ngày

Xới đất, vun gốc cho cây trồng

Huấn luyện chó chăn cừu

Thụ phấn cho cây

Câu 2: Những hiểu biết về tập tính ở động vật được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người. Hãy tìm hiểu và hoàn thành bảng sau:

Lĩnh vực ứng dụng tập tính Ví dụ
Đánh bắt và thu hoạch động vật thủy sản
Diệt trừ sinh vật hại
Giải trí
An ninh – Quốc phòng
Giáo dục

Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời.

Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ:

Giáo viên chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng kiến thức đã học để trả lời:

Câu 1: Việc làm nào sau đây ứng dụng hiện tượng cảm ứng vào sản xuất

Vệ sinh chuồng trại cho vật nuôi hằng ngày

Xới đất, vun gốc cho cây trồng

Huấn luyện chó chăn cừu

Thụ phấn cho cây

Câu 2: Những hiểu biết về tập tính ở động vật được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người. Hãy tìm hiểu và hoàn thành bảng sau:

Lĩnh vực ứng dụng tập tính Ví dụ
Đánh bắt và thu hoạch động vật thủy sản
Diệt trừ sinh vật hại
Giải trí
An ninh – Quốc phòng
Giáo dục
HS nhận nhiệm vụ.
HS thực hiện nhiệm vụ Học sinh trả lời câu hỏi
Báo cáo kết quả:

Cho cả lớp trả lời;

Mời đại diện giải thích;

GV kết luận về nội dung kiến thức.

Đại diện HS báo cáo

Hoạt động 5: Vận dụng-mở rộng (5 phút – giao nhiệm vụ về nhà)

Mục tiêu: Hình thành các thói quen tốt cho bản thân.

Nội dung: GV đặt vấn đề để học sinh vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề đặt ra.

Câu 1: em gái em năm nay 3 tuổi, mẹ muốn em giúp mẹ tập cho em gái thói quen đánh răng và vệ sinh trươc khi ngủ. Em hãy lập kế hoạch các việc cần làm để sớm hình thành thói quen tốt cho em gái

Câu 2: Nhầ em mới mua một chú mèo con, em hãy nêu cách em sẽ làm để tạo thói quen ăn uống đúng giờ và vệ sinh đúng chỗ

Sản phẩm: HS trả lời dựa trên thực tế địa phương.

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ:

Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.

Câu 1: em gái em năm nay 3 tuổi, mẹ muốn em giúp mẹ tập cho em gái thói quen đánh răng và vệ sinh trươc khi ngủ. Em hãy lập kế hoạch các việc cần làm để sớm hình thành thói quen tốt cho em gái

Câu 2: Nhầ em mới mua một chú mèo con, em hãy nêu cách em sẽ làm để tạo thói quen ăn uống đúng giờ và vệ sinh đúng chỗ

HS nhận nhiệm vụ.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ

Cá nhân học sinh vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề giáo viên đặt ra.

Cá nhân học sinh độc lập thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *