Giáo án Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều do Tài Liệu KHTN soạn theo công văn 5512 – công văn soạn giáo án mới nhất của bộ giáo dục. Giáo án được biên soạn đầy đủ tất cả các bài, các tiết. Giáo án gồm file word, file powerpoint dễ dàng tùy ý chỉnh sửa theo phong cách giảng dạy của thầy cô và có thể xem trước bất kì bài soạn nào. Mời quý thầy cô tham khảo demo bên dưới.

Mục lục Giáo án Khoa học tự nhiên 6 – Cánh diều

 • Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành

 • Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
 • Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Chủ đề 2: Các phép đo

 • Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
 • Bài 4: Đo nhiệt độ
 • Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 3: Các thể của chất

 • Bài 5: Sự đa dạng của chất
 • Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất
 • Chủ đề 4: Oxygen và không khí
 • Bài 7: Oxygen và không khí

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm

 • Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
 • Bài 9: Một số lương thực – thực phẩm thông dụng

Chủ đề 6: Hỗn hợp

 • Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
 • Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
 • Phần 3: Vật sống

Chủ đề 7: Tế bào

 • Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
 • Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

 • Bài 14: Phân loại thế giới sống
 • Bài 15: Khóa lưỡng phân
 • Bài 16: Virus và vi khuẩn
 • Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật
 • Bài 18: Đa dạng nấm
 • Bài 19: Đa dạng thực vật
 • Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
 • Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
 • Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống
 • Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống
 • Bài 24: Đa dạng sinh học
 • Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
 • Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Chủ đề 9: Lực

 • Bài 26: Lực và tác dụng của lực
 • Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
 • Bài 28: Lực ma sát
 • Bài 29: Lực hấp dẫn

Chủ đề 10: Năng lượng

 • Bài 30: Các dạng năng lượng
 • Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng
 • Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
 • Phần 5: Trái đất và bầu trời

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà

 • Bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
 • Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
 • Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà