Giáo án Hóa học 7

Giáo án Hóa học 7. Bao gồm: Giáo án theo nhà xuất bản mới nhất được cập nhật liên tục,… hi vọng, hệ thống giáo án trên tailieukhtn.com sẽ giúp việc soạn giáo án giảng dạy của quý thầy cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

KẾT NỐI TRI THỨC

MỤC LỤC

Mục lục Giáo án Hóa học 7 – Cánh diều

Chủ đề 1: NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 • Bài 1: Nguyên tử
 • Bài 2 : Nguyên tố hoá học

CHỦ ĐỀ 2: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 • Bài 3 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài 4 : Phân tử, Đơn chất, Hợp chất

CHỦ ĐỀ 3: PHÂN TỬ

 • Bài 5 : Giới thiệu về liên kết hoá học
 • Bài 6 : Hoá trị, công thức hoá học

Mục lục Giáo án Hóa học 7 – Chân trời sáng tạo

Chủ đề 1: NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

 • BÀI 2: NGUYÊN TỬ
 • BÀI 3: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 • BÀI 4: SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 • Bài 5: PHÂN TỬ – ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT
 • BÀI 6: GIỚI THIỆU VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Chủ đề 2: PHÂN TỬ

 • BÀI 7: HÓA TRỊ VÀ CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Mục lục Giáo án Hóa học 7 – Kết nối tri thức

Chủ đề 1: NGUYÊN TỬ – SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

 • Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN
 • Bài 2. Nguyên tử
 • Bài 3. Nguyên tố hóa học
 • Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ

 • Bài 5. Phân tử, đơn chất, hợp chất
 • Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học

Chương 2: PHÂN TỬ – LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học