Giáo án Vật lý 7

Giáo án Vật lý lớp 7. Bao gồm: Giáo án theo nhà xuất bản mới nhất được cập nhật liên tục,… hi vọng, hệ thống giáo án trên tailieukhtn.com sẽ giúp việc soạn giáo án giảng dạy của quý thầy cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

KẾT NỐI TRI THỨC

MỤC LỤC

Mục lục Giáo án Vật lý 7 – Cánh diều

CHỦ ĐỀ 4: TỐC ĐỘ

 • Bài 7 : Tốc độ của chuyển động
 • Bài 8 : Đồ thị quãng đường, thời gian

CHỦ ĐỀ 5. ÂM THANH

 • Bài 9 : Sự truyền âm
 • Bài 10 : Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm
 • Bài 11 : Phản xạ âm

CHỦ ĐỀ 6: ÁNH SÁNG

 • Bài 12 : Ánh sáng , tia sáng
 • Bài 13 : Sự phản xạ ánh sáng

CHỦ ĐỀ 7: TỪ

 • Bài 14 : Nam châm

CHỦ ĐỀ 8: TÍNH CHẤT TỪ CỦA CHẤT

 • Bài 15 : Từ trường
 • Bài 16 : Từ trường trái đất

Mục lục Giáo án Vật lý 7 – Chân trời sáng tạo

Chủ đề 3. Tốc độ

 • Bài 8. Tốc độ chuyển động
 • Bài 9. Đồ thị quãng đường, thời gian
 • Bài 10. Đo tốc độ
 • Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông

Chủ đề 4. Âm thanh

 • Bài 12. Mô tả sóng âm
 • Bài 13. Độ to và độ cao của âm
 • Bài 14. Phản xạ âm

Chủ đề 5. Ánh sáng

 • Bài 15. Ánh sáng, tia sáng
 • Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng
 • Bài 17. ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

Chủ đề 6. Từ

 • Bài 18. Nam châm
 • Bài 19. Từ trường
 • Bài 20. Từ trường Trái Đất, sử dụng la bàn
 • Bài 21. Nam châm điện

Mục lục Giáo án Vật lý 7 – Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 3: TỐC ĐỘ

 • Bài 8. Tốc độ chuyển động
 • Bài 9. Đo tốc độ
 • Bài 10. Đồ thị quãng đường – thời gian
 • Bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.

CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH

 • Bài 12. Sóng âm
 • Bài 13. Độ to và độ cao của âm
 • Bài 14. Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn

CHỦ ĐỀ 5: ÁNH SÁNG

 • Bài 15. Năng lượng ánh sáng, tia sáng, vùng tối
 • Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng.
 • Bài 17. ảnh của vật qua gương phẳng

CHỦ ĐỀ 6: TỪ

 • Bài 18. Nam châm
 • Bài 19. Từ trường
 • Bài 20. Chế tạo nam châm điện đơn giản