Giáo án KHTN 7 KNTT BÀI 26: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP TẾ BÀO

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.

Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

Về năng lực

a) Năng lực chung

Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Giao tiếp và hợp tác:

Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

b) Năng lực khoa học tự nhiên

Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào vào trong thực tiễn.

Về phẩm chất

Chăm chỉ: Tham gia tích cực hoạt động học tập, hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động học tập, đánh giá.

Trách nhiệm: Sử dụng hợp lí thời gian học tập; Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn bảo quản lương thực, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Các hình ảnh theo sách giáo khoa, hình ảnh nông sản bị hỏng do không bảo quản đúng cách

Ảnh mịnh họa các biện pháp bảo quản nông sản

Máy chiếu, bảng nhóm;

 Phiếu học tập.

Phiếu học tập số 1

Nhóm nông sản Biện pháp bảo quản Lý do chọn biện pháp
Rau xanh
Củ, quả
Hạt 

 

Phiếu học tập số 2

Khi vào phòng kín có hàm lượng carbon dioxide cao, em cần lưu ý điều gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theo em, có nên bảo quản rau quả tươi ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 00C để kéo dài thời gian bảo quản hay không? Giải thích.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tươi, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Hãy lựa chọn biện pháp bảo quản phù hợp cho từng loại nông sản và giải thích.

Nông sản Cách bảo quản Giải thích

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

Dạy học hợp tác.

Vấn đáp.

Kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp độc tích cực, động não.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Khởi động (7 phút)

Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh nêu được những hiểu biết ban đầu về nội dung bài học.

Nội dung: Học sinh đưa ra ý kiến về vấn đề sau:

Từ các hiện tượng thực tiễn trong đời sống hằng ngày như rau, củ, quả không bảo quản đúng cách sẽ bị hỏng, GV đặt vấn đề với HS tìm hiểu:

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng rau, củ, quả bị hỏng như vậy?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hượng tượng đó

Tại sao rau, quả cất giữ trong tủ lạnh lại lâu hỏng hơn so với rau, quả để ngoài không khí?

Làm cách nào để bảo quản rau, củ quả được lâu

Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1

Sản phẩm: Học sinh bước đầu nói lên suy nghĩ của bản thân:

Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Gv chiếu hình ảnh, đưa ra vấn đề:

Từ các hiện tượng thực tiễn trong đời sống hằng ngày như rau, củ, quả không bảo quản đúng cách sẽ bị hỏng, GV đặt vấn đề với HS tìm hiểu:

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng rau, củ, quả bị hỏng như vậy?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hượng tượng đó

Tại sao rau, quả cất giữ trong tủ lạnh lại lâu hỏng hơn so với rau, quả để ngoài không khí?

Làm cách nào để bảo quản rau, củ quả được lâu

GV phát mỗi nhóm phiếu học tập số 1, thảo luận nhóm hoàn thành nhiệm vụ

Học sinh quan sát hình và trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Giao nhiệm vụ: cá nhân học sinh dựa vào hiểu biết bản thân phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi. Nhận nhiệm vụ
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết. Cá nhân học sinh quan sát hình, khai thác thông tin, thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả:  

Gọi đại diện một số HS trả lời.

Các học sinh khác nhận xét, bổ sung, phản biện

Chốt lại và đặt vấn đề vào bài

Có nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào, vậy đó là những yếu tố nào? có đúng với dự đoán của chúng ta hay không? Những yếu tố đó có ảnh hưởng ra sao? Trong thực tiễn cuộc sống chúng ta có thể vận dụng hiểu biết về những ảnh hưởng này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (33 phút)

Mục tiêu: Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào. Cho một số ví dụ ảnh hưởng của các yếu tố đó.

Nội dung: Học sinh nghiên cứu thông tin SGK, đọc tích cực kết hợp thảo luận nhóm hoàn thành trả lời các câu hỏi trong SGK.

Từ kết quả thí nghiệm trong bảng trên, em hãy nhận xét về mối liên quan giữa hàm lượng nước và cường độ hô hấp của hạt

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường cày bừa đất trước khi gieo trồng và tháo nước khi cây bị ngập úng?

Vì sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ kín?

Sản phẩm: 

Nhận xét về mối liên quan giữa hàm lượng nước và cường độ hô hấp của hạt : Hàm lượng nước trong hạt ảnh hưởng đến cường độ hô hấp của hạt. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước.

Trong trồng trọt, người ta thường làm đất tơi xốp trước khi gieo trồng và tháo nước khi cây bị ngập úng là vì để cây có đủ khí oxygen cho cây hô hấp.

Trong phòng ngủ kín để nhiều cây hoặc hoa, ban đêm cây không quang hợp, chỉ có hiện tượng hô hấp được thực hiện, cây sẽ lấy khí oxi của không khí trong phòng và thải ra nhiều khí CO2. Nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí O2 và rất nhiều khí CO2 nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ: 

– Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, chia lớp làm 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 4.

Bố trí các thành viên tham gia thành hai vòng sau:

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Nhóm 1: Tìm hiểu yếu tố Nước  ảnh hưởng đến hô hấp tế bài và trả lời câu hỏi số 1

Nhóm 2: Tìm hiểu yếu tố nồng độ oxygen ảnh hưởng đến hô hấp tế bài và trả lời câu hỏi số 2

Nhóm 3: Tìm hiểu yếu tố nồng độ carbon dioxide ảnh hưởng đến hô hấp tế bài và trả lời câu hỏi số 3

Nhóm 4: Tìm hiểu yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến hô hấp tế bài và trả lời câu hỏi số 1

Khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm đảm bảo mỗi thành viên đều thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và trình bày lại kết quả của nhóm ở vòng 2.

Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 

• Hình thành 4 nhóm mảnh ghép mới, mỗi nhóm có một thành viên đến từ mỗi nhóm chuyên gia. 

• Kết quả nhiệm vụ của vòng 1 được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau. 

• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp. Ý nghĩa của chúng?

Sau 7 phút, Giáo viên tổ chức:

• Hình thành 4 nhóm mảnh ghép mới, mỗi nhóm có một thành viên đến từ mỗi nhóm ban đầu. 

• Kết quả nhiệm vụ của nhóm đầu được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau. 

• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp.

HS nhận nhiệm vụ.
Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

– Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi trong SGK.

– GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn các nhóm  hoàn thành nhiệm vụ

– Sau khi thảo luận xong các nhóm đưa ra câu trả lời.

Thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
Báo cáo kết quả:

Cho các nhóm treo kết quả của nhóm mình lên;

Mời nhóm trưởng đứng vào phần kết quả của nhóm mình;

Gọi mỗi nhóm đại diện trình bày kết quả của mỗi câu. Các nhóm khác bổ sung.

GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.

– Trình bày phần thảo luận của nhóm.

– Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

Tổng kết: 

Cường độ của quá trình hô hấp tế bào bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chủ yếu như: nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ khí oxygen, carbon dioxide… ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.

Ghi nhớ kiến thức.

 

Hoạt động 3: Vận dụng hô hấp tế bào vào thực tiễn (20 phút)

Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào vào thực tiễn.

Nội dung: Học sinh liên hệ thực tế và nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi sau:

Theo em cần điều chỉnh các yếu tố môi trường như nước, nhiệt độ, nồng độ khí carbon dioxide như thế nào để có thể bảo quản được nông sản? Giải thích.

Để bảo quản lương thực, thực phẩm được lâu, người ta có những biện pháp nào? hãy làm rõ các biện pháp đó bằng cách hoàn thành bảng sau theo mẫu:

Tên biện pháp Cơ sở khoa học Ví dụ
Bảo quản lạnh Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình hô hấp tế bào Thịt, cá đông lạnh

Vì sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm ở nống độ khí carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp?

Nêu các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả đang được áp dụng ở gia đình và địa phương em?

Sản phẩm: Sản phẩm học sinh

Cần điều chỉnh các yếu tố môi trường: nước, nhiệt độ, nồng độ carbon dioxide như sau:

– Làm giảm lượng nước: phơi khô, sấy khô. 

VD: Trước khi đưa hạt vào kho, hạt được phơi khô với độ ẩm khoảng 13 – 16oC tùy theo từng loại hạt.

– Làm giảm nhiệt độ: để nông sản nơi thoáng mát, bảo quản trong tủ lạnh kho lạnh. 

VD: khoai tây ở 4oC, cải bắp ở 1°C, cam chanh ở 6oC, các loại rau khác là 3 – 7oC

– Tăng nồng độ CO2 gây ức chế quang hợp: bơm CO2 vào buồng, kho bảo quản.

Tên biện pháp Cơ sở khoa học Ví dụ
Bảo quản lạnh Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình hô hấp tế bào Thịt, cá đông lạnh
Bảo quản khô Khi thiếu nước, hô hấp giảm. Các loại hạt: lúa, ngô, kê, đậu, đỗ, lạc…
Bảo quản trong điều kiện nồng độ carbon dioxide cao Nồng độ carbon dioxide cao ức chế nhiều hoạt động trao đổi chất làm hô hấp giảm Thịt hộp, cá hộp

Bim bim, bánh kẹo..

(Các loại thực phẩm được bảo quản trong túi chứa khí cân bằng)

Bảo quản trong điều kiện nồng độ oxygen thấp Nồng độ oxygen thấp làm hô hấp giảm Bánh kẹo, thịt hun khói, cá được đóng gói và hút chân không

Để bảo quản lương thực, thực phẩm được lâu, người ta có những biện pháp nào? 

Vì sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm ở nồng độ khí carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp?

Vì: Nồng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp ức chế nhiều hoạt động trao đổi chất làm hô hấp giảm.

Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ:

Giáo viên chia học sinh hoạt động nhóm theo kĩ thuật động não. 

Nhiệm vụ thảo luận:

1. Theo em cần điều chỉnh các yếu tố môi trường như nước, nhiệt độ, nồng độ khí carbon dioxide như thế nào để có thể bảo quản được nông sản? Giải thích.

2. Để bảo quản lương thực, thực phẩm được lâu, người ta có những biện pháp nào? hãy làm rõ các biện pháp đó bằng cách hoàn thành bảng sau theo mẫu:

Tên biện pháp Cơ sở khoa học Ví dụ
Bảo quản lạnh Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình hô hấp tế bào Thịt, cá đông lạnh

3. Vì sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm ở nồng độ khí carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp?

Yêu cầu: các thành viên đưa ra càng nhiều ý kiến càng tốt, thống nhất ý kiến tối ưu để báo cáo.

Sau khi học sinh báo cáo GV giới thiệu thêm về các biện pháp bảo quản như thanh trùng, tiệt trùng, muối…

HS nhận nhiệm vụ.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết. HS trong nhóm đưa ra ý kiến thảo luận, tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả:

Gọi một số nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung

GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.

Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
Tổng kết:

Nguyên tắc bảo quản lương thực, thực phẩm: Khống chế sao cho hô hấp tế bào ở mức tối thiểu.

Một số biện pháp: Bảo quản khô, bảo quản lạnh, bảo quản trong điều kiện nồng độ khí carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp.

HS ghi nhớ kiến thức

 

Hoạt động 4: Luyện tập (10 phút)

Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dụng toàn bộ bài học.

Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời mốt số câu hỏi trắc nghiệm.

Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời: 1.D; 2.B; 3.C; 4.B; 5.A; 6.C; 7.B; 8.D

Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ:

– GV trình chiếu câu hỏi, học sinh trả lời câu hỏi bằng cách giơ tay phát biểu.

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp tế bào?

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme xúc tác cho các phản ứng hóa học trong cơ thể.

Nhiệt độ thích hợp cho hô hấp tế bào là 30-35oC.

Hô hấp tế bào giảm khi nhiệt độ xuống thấp.

Nhiệt độ môi trường càng cao thì hô hấp tế bào càng tăng.

Câu 2: Khi nói về hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Nước vừa là môi trường, vừa tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học trong hô hấp tế bào.

(2) Khi nồng độ CO2 càng cao thì hô hấp tế bào càng tăng.

(3) Khi nồng độ O2 càng giảm thì hô hấp càng giảm.

(4) Hàm lượng nước trong cơ thể càng cao thì hô hấp càng cao.

1.

2.

3.

4.

Câu 3: Trong bảo quản, hoạt động hô hấp của lương thực thực phẩm gây ra tác hại nào sau đây? 

Làm giảm nhiệt độ.

Làm tăng nồng độ khí O2 và giảm nống độ CO2.

Tiêu hao chất hữu cơ nên giảm chất lượng lương thực, thực phẩm.

Làm giảm độ ẩm.

Câu 4: Trong bảo quả lương thực, thực phẩm, cần phải làm cho hô hấp

vẫn hoạt động bình thường.

giảm đến mức tối thiểu.

tăng đến mức tối đa.

không còn hoạt động.

Câu 5: Tại sao trong trồng trọt, người ta thường làm đất tơi xốp trước khi gieo trồng và tháo nước khi cây bị ngập úng?

Để làm tăng khả năng rễ tiếp xúc với không khí, cung cấp oxygen cho tế bào.

Giảm khả năng chống chọi của cây.

Giúp cây cao hơn.

Giúp cây phát triển cân đối các bộ phận.

Câu 6: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?

Nước.

Nồng độ khí carbon dioxide.

Nhiệt độ.

Ánh sáng.

Câu 7: Cách nào sau đây là phù hợp nhất để bảo quản rau muống, cà chua, cam?

Để trong túi nillon kín hoặc đục lỗ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Phơi khô hoặc sấy khô.

Cho vào túi nilon hoặc hộp và bảo quản trong ngăn đá.

Để nơi khô ráo, thoáng khí.

Câu 8: Vì sao không nên để nhiều cây và hoa trong phòng ngủ đóng kín?

Vì dễ làm cây và hoa héo nhanh hơn.

Vì chiếm nhiều diện tích phòng.

Vì ban đêm, cây hô hấp tranh khí oxygen với người ngủ trong phòng.

Cây và hoa tiết ra chất độc ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

HS nhận nhiệm vụ.
HS thực hiện nhiệm vụ Học sinh trả lời câu hỏi
Báo cáo kết quả:

Cho cả lớp trả lời;

Mời đại diện giải thích;

GV kết luận về nội dung kiến thức.

 

Hoạt động 5: Vận dụng-mở rộng (15 phút)

Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp vào thực tiễn.

Nội dung: GV đặt vấn đề để học sinh vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề đặt ra.

Vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt,..) lâu ngày trong túi hút chân không? 

Vì sao không thể để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh? Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu ta phải làm như thế nào?

Muốn bảo quản lạc (đậu phộng) ta phải làm thế nào?

Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. Dự kiến:

Phiếu học tập số 2

Khi vào phòng kín có hàm lượng carbon dioxide cao, em cần lưu ý điều gì?

– Khi vào phòng kín có hàm lượng carbon dioxide cao, em cần mặc quần áo bảo hộ và sử dụng bình oxygen.

Theo em, có nên bảo quản rau quả tươi ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 00C để kéo dài thời gian bảo quản hay không? Giải thích.

– Không nên bảo quản rau quả tươi ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 00C để kéo dài thời gian bảo quản vì ở nhiệt dộ đó các tế bào bị phá vỡ cấu trúc, các enzim bị bất hoạt dẫn đến các hoạt động trao đổi chất dừng lại. Tế bào chết và biểu hiện bên ngoài là nông sản bị nát và hỏng

Tùy từng loại nông sản khác nhau mà có các biện pháp bảo quản phù hợp. Bảo quản khô thường sử dụng để bảo quản các loại hạt. Bảo quản lạnh, sử dụng cho phần lớn các loại thực phẩm, rau, quả. Bảo quản trong điều kiện khí carbon dioxide bảo quản các loại nông sản trong các kho kin, quy mô lớn.

Nông sản Cách bảo quản Giải thích
quả cà chua, rau muống, hành tây, bắp ngô tươi,  quả dưa chuột, rau bắp cải, khoai tây, quả cam. Bảo quản lạnh Giảm sự mất nước và hạn chế quá trình hô hấp tế bào
Hạt đỗ, hạt lạc, hạt lúa Bảo quản khô hoặc sấy khô Giảm lượng nước và hạn chế quá trình hô hấp tế bào
Củ khoai tây, hành tây Để nơi khô ráo, thoáng khí Bảo quản nơi khô ráo tránh hiện tượng mọc mầm

Vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt,..) lâu ngày trong túi hút chân không?

Khi hút chân không, lượng oxygen trong túi đựng gần như bằng 0, do đó quá trình hô hấp tế bào của các loài vi sinh vật gây hại bị ức chế nên có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt…) lâu ngày mà không bị hư hỏng trong túi hút chân không.

Vì sao không thể để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh? Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu ta phải làm như thế nào?

Không nên để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh vì nếu để vào ngăn đá, nước sẽ đóng băng, khi nước đóng băng làm tế bào to ra sẽ phá vỡ các bào quan, làm hỏng tế bào và làm cho rau quả chóng bị hỏng.

Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu có thể sử dụng một số biện pháp như bảo quản lạnh ở ngăn mát, muối chua, hút chân không.

Muốn bảo quản lạc (đậu phộng) ta phải làm thế nào?

– Muốn bảo quản lạc ta có thể: phơi khô sau đố cho vào lọ thủy tinh kín hoặc cho vào túi hút chân không; rang lên rồi để nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh.

 

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giao nhiệm vụ:

Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.

Vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt,..) lâu ngày trong túi hút chân không? 

Vì sao không thể để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh? Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu ta phải làm như thế nào?

Muốn bảo quản lạc (đậu phộng) ta phải làm thế nào?

HS nhận nhiệm vụ.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ

Thảo luận cặp đôi vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề giáo viên đặt ra.

Học sinh trả lời câu hỏi
Báo cáo kết quả:

Mời đại diện một số học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác thảo luận, nhận xét.

GV kết luận về nội dung học sinh đưa ra.

Đại diện học sinh báo cáo, các học sinh khác nhận xét.

DẶN DÒ

Học sinh làm bài tập sách giáo khoa, sách bài tập

Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

– Chuẩn bị thực hành:

+ Chia lớp thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm chuẩn bị 100 hạt đậu nảy mầm (đậu xanh, đậu tương…)

+ Cách làm: chọn 100g đậu không sâu, không nấm mốc, ngâm trong nước ấm 4-6 giờ, gạn sạch nước, cho vào khăn ẩm ủ ở chỗ tối trong 12 tiếng trước khi mang đến lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *