Giáo án KHTN 6 CTST Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên

Hoạt động 6: Quan sát  một số động vật ngoài thiên nhiên  (45 phút)

1.Mục tiêu hoạt động

8.KHTN2.4       11.TC 1.1           13 HT 1.4         15 TN.1

 1. Tổ chức hoạt động

Chuẩn bị:

Địa điểm: Vườn trường, khu dân cư, ven đồi, ven núi, công viên, sở thú,…

Dụng cụ: Ống nhòm, máy ảnh, giấy, bút.

Tài liệu: Tài liệu nhận dạng nhanh các loài động vật.

 • Phương pháp: dạy học trực quan, kết hợp kĩ thuật động não nói, kĩ thuật KWL

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Quan sát  một số động vật ngoài thiên nhiên  (45 phút)

– Nêu yêu cầu:

+ Quan sát và chụp ảnh những loài động vật tại vườn trường (1 phút).

+ Thảo luận ghi các câu trả lời phiếu 1 (1 phút)

 1. Lập bảng báo cáo kết quả thực hành phân loại hình ảnh về động vật đã quan sát và chụp lại.
Nhóm động vật Đặc điểm Môi trường sống
Ruột khoang
Giun
Thân mém
Chân khớp
Lưỡng cư
Bò sát
Chim
Thú
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập

  – HS hoạt động nhóm (6 hs), quan sát, tìm kiếm các loài động vật, hoàn thành nhiệm vụ học tập

– Thảo luận ghi câu trả lời vào phiếu 1

 • . Báo cáo kết quả và thảo luận:

Đại diện 1- 2 nhóm lên trình bày kết quả quan sát, các nhóm khác nhận xét.

Dự kiến sản phẩm học tập

Nhóm động vật Đặc điểm Môi trường sống
Ruột khoang Cơ thể đối xứng toả tròn. Phương thức sống dị dưỡng. Nước
Giun Cơ thể hình trụ, có thể có phân đốt. Sống tự do hoặc kí sinh. Nước, cạn, trên cơ thể sinh vật khác
Thân mém Đối xứng 2 bên, có vỏ xoắn hoặc hai mảnh vỏ bằng đá vôi. Nước, nơi ẩm
Chân khớp Đối xứng 2 bên, có bộ xương ngoài bằng chitin. Hô hấp bằng ống khí, mang. Đa dạng các loại môi trường
Hình cá, bên ngoài phủ vảy. Hô hấp bằng mang. Nước
Lưỡng cư Hình ếch nhái; da ẩm ướt; có 4 chân, 2 chân sau khoẻ. Hô hấp bằng phổi, da. Ẩm
Bò sát Da khô, phủ vảy; có 4 chân; có đuôi. Hô hấp bằng phổi. Cạn
Chim Da khô, phủ lông vũ; có 2 chân, chân trước biến đổi thành cánh để bay. Đa dạng các loại môi trường
Thú Da phủ lông mao, 4 chân khoẻ. Hô hấp bằng phổi. Đa dạng các loại môi trường
 1. Sản phẩm học tập:

– Kết quả phiếu học tập

 1. Phương án đánh giá:

GV đánh giá HS thông qua bảng kiểm sau:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG  CỦA NHÓM

Tiêu chí đánh giá Không
Quan sát và nêu được tên của các loài động vật
Xác định được nơi sống của động vật
Hoàn thành phiếu học tập
Trình bày báo cáo trước lớp tự tin

 

Hoạt động 7: Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống (20 phút)

1.Mục tiêu hoạt động

9.KH 2.5   10.KH 2.5   11.TC 1.1   12.ST1.1    13.HT1.4

 1. Tổ chức hoạt động

Chuẩn bị:

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

 1. Dựa vào đặc điểm các loài động vật trong bộ ảnh, xây dựng khoá lưỡng phân cho các nhóm động vật có xương sống.
1a: Hô hấp bằng mang……            …………………………………………………………….Nhóm Cá
1b: Không hô hấp bằng mang ………………………………………………………………2
2a: Hô hấp bằng phổi, da ……………………….…………………………Nhóm Lưỡng cư
2b: Chỉ hô hấp bằng phổi …………………………………………………………………..3
3a: Có cánh …………………………………………………………………..Nhóm     Chim
3b: Không có cánh …………………………………………………………………………4
4a: Da khô, phủ vảy…………………………………………………………..Nhóm Bò sát
4b: Da phủ lông mao…………………………………………………….…… Nhóm    thú
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập
 • GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 2:

Câu 1: Xác định đặc điểm đặc trung của các động vật quan sát được?

                   Đặc điểm

Loài

Râu Cánh Càng Chân Vảy

Câu 2: Xây dựng khoá lưỡng phân?

 • . Báo cáo kết quả và thảo luận:

Đại điện từ 2  nhóm lên báo cáo kết quả thảo lXây dựng sơ đổ khoá lưỡng phân theo gợi ý sau, thêm chú thích về đặc điểm cho mỗi nhóm (có thể dán bộ sưu tập ảnh theo từng nhóm phân loại).

Động vật không xương sống

Động vật có xương sống

 • Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thảo luận

 • . Báo cáo kết quả và thảo luận:

Đại diện 1- 2 nhóm lên trình bày kết quả quan sát, các nhóm khác nhận xét.

 1. Sản phẩm học tập:

– Kết quả phiếu học tập

– Đáp án câu hỏi

 1. Phương án đánh giá:

GV sử dụng Rubric để đánh giá HS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

 • Tên nhóm đánh giá:………………….
 • Tên nhóm được đánh giá:……………..
Tiêu chí Mức 3 (5đ) Mức 2 (7đ) Mức 1 (9 điểm) Điểm
Đánh giá mức độ hoàn thành Xây dựng khoá lưỡng phân xây dựng được 30% sơ đồ xây dựng được 50%  sơ đồ xây dựng được 100%  sơ đồ
Sắp xếp vị trí các sinh vật hợp lý trên mô hình 1 hoặc 2  sinh vật Một nửa sinh vật Tất cả sinh vật
Nêu môi trường sống của từng loài sinh vật. 1 hoặc 2  sinh vật Một nửa sinh vật Tất cả sinh vật

 

Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thực hành

GV hướng dẫn để HS thiết kế báo cáo thực hành dưới dạng PowerPoint hoặc áp phích. Báo cáo kết quả gồm:

– Giới thiệu bộ sưu tập ảnh về động vật ngoài thiên nhiên;

– Sơ đổ khoá lưỡng phân (GV gợi ý HS có thể giới thiệu bộ sưu tập ảnh theo khoá lưỡng phân đã xây dựng bằng cách dán các đại diện vào đúng vị trí phân loại trong khoá lưỡng phân).

GV cũng yêu cầu HS nộp kết quả điều tra các loài động vật giúp phát triển kinh tế ở địa phương (bài trước).

GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mở rộng: Thiết kế áp phích tuyên truyền thông điệp bảo vệ các loại động vật hoang dã và môi trường sống của chúng (chuẩn bị trước từ nhà hoặc tiết trước).

Thông tin đọc thêm: Một loài quý hiếm là một nhóm các sinh vật rất hiếm gặp, khan hiếm hoặc không thường xuyên gặp. Chỉ định này có thể được áp dụng cho một đơn vị phân loại thực vật hoặc động vật.

Động vật nguy cấp, quý, hiếm quỵ định tại Điều 244 của Bộ Luật Hình sự là các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB theo quy định của Chính phủ hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tê’ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Các mức độ cần bảo vệ động vật ở Việt Nam hiện nay:  

 

Để bảo vệ động vật quý hiếm, cần đầy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng; cấm săn bắt, buôn bán trái phép; đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên.

Để tra cứu các nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ, chúng ta thường sử dụng quyển “Sách Đỏ Việt Nam”.

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *