Giáo án KHTN 6 CTST Bài 33: Đa dạng sinh học

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (10 phút)

 1. Mục tiêu hoạt động

8.HT.2.1        9.GQ.3.1       10.TN.1.1        11.NA.2.1        12.CC.3.1

 1. Tổ chức hoạt động

* Chuẩn bị:

GV: Nhạc bài hát “Trái đất này là của chúng mình”

– GV cho học sinh xem video về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam

Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn.

+ Thể lệ: mỗi nhóm thảo luận và kể tên các địa điểm có thiên nhiên đẹp ở Việt Nam.

+ Thời gian: 1,5 phút

+ mỗi nhóm lên đọc kết quả và giải thích.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– HS: thảo luận nhóm và ghi kết quả ra giấy, nhóm nào có nhiều kết quả đúng nhất sẽ chiến thắng.

* Đánh giá hoạt động: Sử dụng rubric đánh giá

Tiêu chí đánh giá Mức 1

(yếu)

Mức 2

(trung bình)

Mức 3

(khá)

Mức 4

(giỏi)

Kể tên các nơi có cảnh thiên nhiên đẹp – Kể được 2 nơi – Kể được 3 nơi – Kể được 4 nơi – Kể được nhiều hơn 4 nơi
Giải thích lý do Chưa giải thích được hoặc giải thích chưa rõ ràng Giải thích nhưng chưa rõ ràng vì sao thiên nhiên ở đó đẹp Giải thích được vì sao thiên nhiên ở đó đẹp (tập trung các yếu tố đa dạng sinh học). -Giải thích được vì sao thiên nhiên ở đó đẹp (tập trung các yếu tố đa dạng sinh học).

– Cách trình bày hấp dẫn, lôi cuốn.

 

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về đa dạng sinh học (35 phút)

 1. Mục tiêu hoạt động

1.KHTN.1.1        7.TC.1.1

 1. Tổ chức hoạt động
 • Chuẩn bị: Tranh ảnh về đa dạng sinh học, video về một số nơi có sự đa dạng sinh học

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập :

V tổ chức cho HS tìm hiểu về đa dạng sinh học thông qua hoạt động thảo luận trong SGK.

 1. Quan sát hình từ 33.1 đến 33.4 và thông tin về đa dạng các nhóm sinh vật đã học, em hãy cho biết đa dạng sinh học là gì?

 

 1. Quan sát hình từ 33.2 đến 33.4, em có nhận xét gì về số loài sinh vật trong các môi trường sống khác nhau?
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để hoàn thành bài tập

– GV theo dõi, hỗ trợ

– Học sinh thảo luận hoàn thành nhiệm vụ

Các môi trường sống khác nhau có mức độ đa dạng sinh học khác nhau, thể hiện ở số lượng loài, số cá thể trong loài:

Đặc điểm Hoang mạc Đài nguyên Rừng mưa nhiệt đới
Khí hậu
Thực vật
Động vật
 • . Báo cáo kết quả và thảo luận:
 • Đại điện từ 2 nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm không lên báo cáo sẽ có ý kiến phản biện, nhận xét.
 • GV chốt lại kiến thức, yêu cầu HS điều chỉnh bằng màu mực khác những nội dung mà mình chưa chính xác.

– Dự kiến sản phẩm của học sinh:

 1. Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống. Đa dạng sinh học thể hiện sự thích nghi của sinh vật với các điều kiện sống khác nhau.

2.

Đặc điểm Hoang mạc Đài nguyên Rừng mưa nhiệt đới
Khí hậu Khô nóng, vực nước ít Mùa đông, băng tuyết phủ gần như quanh năm Nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của các loài sinh vật.
Thực vật Thưa thớt: xương rồng Thưa thớt, chỉ có một số loài như sổi, dẻ Thực vật có quanh năm, là nguón thức ăn dối dào cho các loài động vật Đa dạng sinh học thể hiện rõ rệt với số lượng cá thể và số lượng loài lớn và phân bố ởcác khu vực khác nhau.
Động vật Chuột nhảy, lạc đà, rắn hoang mạc,… Gấu trắng, cá voi, chim cánh cụt,…

GV hướng dẫn HS đọc thêm về đa dạng sinh học Việt Nam trong SGK để hướng HS đến nhiệm vụ bảo vệ mòi trường tự nhiên cho các loài sinh vật.

Thông qua các nội dung thảo luận ở hoạt động 1, GV hướng dẫn để HS rút ra kết luận về những điểm chung về đa dạng sinh học.

Nội dung ghi bài

Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài; số loài và môi trường sống. Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim,…

 1. Sản phẩm học tập:

– Kết quả phiếu học tập

 1. Phương án đánh giá
Tiêu chí đánh giá

Hoạt động 1

Mức 1

( < 5đ)

Mức 2

(5 – 7đ)

Mức 3

(8 – 10đ)

Điểm
Tìm hiểu về vai trò của đa dạnh sinh học. Trình được không quá 4 vai trò của đa dạng sinh học Trình được 5 đến 7  vai trò của đa dạng sinh học Trình được 8 đến 10 vai trò của đa dạng sinh học
Tiêu chí 2. Thảo luận sôi nổi Ít thảo luận, trao đổi với nhau. Thảo luận sôi nổi nhưng ít tranh luận. Thảo luận và tranh luận sôi nổi với nhau.

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *