Giáo án KHTN 6 CTST Bài 36: Tác dụng của lực

Hoạt động 4: Tìm hiểu về sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật (45 phút)

 

  • Mục tiêu hoạt động

2.KHTN.1.2 31.GTHT.1.4 36.CC.1

  1. Tổ chức hoạt động

PP: Dạy học trực quan (quan sát hình ảnh, thực hành thí nghiệm) 

KT: Động não – công não 

* Chuẩn bị: 

– GV chuẩn bị hai hình ảnh: hình ảnh một cầu thủ đang dùng đầu để ghi bàn và một hình ảnh một cầu thủ đang sút bóng vào khung thành.

– GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và mỗi thư kí.

– Mỗi HS chuẩn bị bút bi có lò xo bên trong, một tấm mút xốp

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Tìm hiểu về sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật

– GV cho HS quan sát hình ảnh và cho biết hướng chuyển động và tốc độ của quả bóng thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì?

– HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu của GV.

– HS tìm hiểu và cho biết lực tác dụng vào một vật có thể gây ra những sự biến đổi chuyển động nào.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV thông báo HS làm việc theo nhóm, thảo luận nêu ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.

– Cá nhân HS quan sát hình ảnh và cho biết hướng chuyển động và tốc độ của quả bóng thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì?

– HS đọc thông tin SGK cho biết lực tác dụng vào một vật có thể gây ra những sự biến đổi chuyển động nào.

– Mỗi nhóm thảo luận lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động. Điền vào phiếu học tập số 3.

Phiếu học tập 3
Nhiệm vụ: lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.
Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
Vật đang chuyển động, bị dừng lại.
Vật đang chuyển động nhanh lên.
Vật chuyển động chậm lại.
Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Tìm hiểu về sự biến dạng của các vật

– Cá nhân HS quan sát trạng thái chiếc lò xo trong bút bi khi tay ấn vào một đầu bút

– Học sinh quan sát hình dạng của miếng xốp khi tay ta bóp vào và thả ra.

– HS lấy ví dụ tác dụng lực làm biến dạng vật.

– Các nhóm quan sát hình ảnh trình chiếu, thảo luận nêu ra được các sự thay đổi chuyển động cũng như hình dạng của các vật khi có lực tác dụng vào.

+ Nhóm 1: hình 1 + Nhóm 2: hình 2

+ Nhóm 3: hình 3 + Nhóm 4: hình 4

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

– Các nhóm thảo luận thực hiện phiếu học tập số 4.

Phiếu học tập số 4
Nhiệm vụ: quan sát hình ảnh nêu ra được các sự thay đổi chuyển động cũng như hình dạng của các vật khi có lực tác dụng vào.
Hình Sự biến đổi chuyển động Sự biến đổi hình dạng

 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

– Cá nhân HS quan sát hình ảnh và cho biết hướng chuyển động và tốc độ của quả bóng thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì?

– HS đọc thông tin SGK cho biết lực tác dụng vào một vật có thể gây ra những sự biến đổi chuyển động nào.

Luyện tập

* Lấy ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng.

– Treo quả nặng vào lò xo làm lò xo giãn ra.

Kết thúc hoạt động 2, GV hướng dẫn HS kết luận theo SGK.

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật, làm biến dạng vật, hoặc đồng thời làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và làm biến dạng vật.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiện vụ học tập. 

– Đại diện nhóm báo cáo kết quả thông qua phiếu học tập số 3.

– Cá nhân HS lấy được ví dụ về tác dụng lực làm biến dạng vật.

– Đại diện nhóm báo cáo kết quả thông qua phiếu học tập số 4.

  1. Sản phẩm học tập

– Câu trả lời của học sinh.

– Các phiếu học tập thu được.

  1. Phương án đánh giá : Rubric:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
Tiêu chí Mức độ Điểm
Mức 3 Mức 2 Mức 1
Lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật. Lấy đúng 5 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật. (4 điểm) Lấy đúng từ 3 đến 4 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.  (3 điểm) Lấy đúng từ 1 đến 2 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật. (2 điểm)
Sự biến đổi chuyển động và biến đổi hình dạng khi tác dụng lực trong cuộc sống. Xác định đúng sự biến đổi chuyển động và biến đổi hình dạng (3 điểm) Xác định đúng sự biến đổi nhưng chưa cụ thể (2 điểm) Xác định được 1 trong 2 sự biến đổi (1 điểm)
Thuyết trình cho nội dung thảo luận. Thuyết trình đủ ý  trong 3 phút.

(3 điểm)

Thuyết trình đủ ý hơn 3 phút.

(2 điểm)

Thuyết trình chưa đủ ý (1 điểm)
Tổng điểm

 

Sử dụng bảng kiểm sau đây để đánh giá:

Nội dung đánh giá Câu hỏi đánh giá Kết quả
Không
Lấy được ví dụ về tác dụng lực làm biến dạng vật .

Nêu được lực tác dụng làm biến dạng vật hoặc vừa biến dạng, vừa thay đổi chuyển động vật

1. HS có chỉ ra được trạng thái của lò xo bút bi khi ta ấn vào không?
2. HS có chỉ ra được sự thay đổi hình dạng của miếng xốp khi ta bóp và thả không
3. HS có lấy được ví dụ về tác dụng lực làm vật biến dạng không?
3. HS có mô tả được hình ảnh và chỉ ra được lực tác dụng lên vật đã gây ra sự biến đổi gì không ?
Tự chủ tự học 1. Học sinh có tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao không? 
2. HS có hỗ trợ bạn học trong hoạt động nhóm không?
Giao tiếp và hợp tác 1. HS có cùng các bạn trong nhóm thảo luận, đưa ra ý kiến của mình không?

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *