Giáo án KHTN 6 CTST Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

NỘI DUNG 2: THỰC HÀNH PHÂN LOẠI THỰC VẬT

  1. Mục tiêu hoạt động

4.KHTN.3.2       5.TC.1.1       6.HT.2.3      8.GQ.3.4        11.TT.1.4

  1. Tổ chức hoạt động

* Chuẩn bị:

– GV chia lớp thành 4 nhóm; phiếu học tập, bảng nhóm.

– GV chuẩn bị bài thực hành theo yêu cầu trong SGK: Kính lúp, kéo, bút…tranh ảnh

* Phương pháp: Dạy học nêu vấn đề, trực quan, kĩ thuật  công não

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Thực hành phân loại các nhóm thực vật

GV chia lớp thành các nhóm cụ thể, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.

GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm làm bộ sưu tập ảnh của một nhóm thực vật khác nhau,

GV hướng dẫn HS lập bảng thực hành phân loại các nhóm thực vật theo mẫu dưới đây:

  1. Phiếu học tập số 5:
Nhóm rêu Nhóm dương xỉ Nhóm hạt trần Nhóm hạt kín
 

 

     

 

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: HS thảo luận nhóm: Xây dựng sơ đổ khoá lưỡng phân về các nhóm thực vật

 

X/

GV hướng dẫn HS đọc thêm cách làm mẫu ép thực vật trong SGK.

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Báo cáo kết quả thực hành

Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hành trên giấy A0 hoặc chuẩn bị trên Power­Point dạng sơ đồ tư duy.

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS chuẩn bị báo cáo và báo cáo kết quả thực hành các nội dung:

  1. Bộ sưu tập tranh/ảnh về các nhóm thực vật.
  2. Sơ đồ khoá lưỡng phân phân loại các nhóm thực vật đã được quan sát và phân loại trong bài thực hành
  3. 3. Phương án đánh giá hoạt động
Mức độ

Tiêu chí

MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3
Chuẩn bị mẫu vật Có 1 nhóm thực vật Có 2 nhóm thực vật Có 4 nhóm  thực vật.
Kết quả phân loại Kết quả phân loại còn bị nhầm lẫn từ 4 mẫu vật trở lên Kết quả phân loại còn bị nhầm lẫn từ 3 mẫu vật trở xuống. Phân loại chính xác các mẫu vật vào các nhóm thực vật.
Năng lực tự chủ, tự học Chưa chủ động, chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao Chủ động, chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao
Phẩm chất giao tiếp, hợp tác Chưa hỗ trợ bạn học trong hoạt động nhóm Hỗ trợ bạn học nhưng chưa nhiệt tình trong hoạt động nhóm Hỗ trợ bạn học tốt trong hoạt động nhóm

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *