Giáo án KHTN 6 CTST Bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn

BÀI 26: THỰC HÀNH QUAN SÁT VI KHUẨN.

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC LÀM SỮA CHUA (1 tiết)

 

 1. Mục tiêu của hoạt động

– Quan sát và vẽ được hình ảnh vi khuẩn. Nhận biết được một số loại vi khuẩn khác từ tiêu bản mẫu.

– Nêu được các bước làm sữa chua.

 1. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

– Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi – đáp;

– Phưong pháp thí nghiêm;

– Phưong pháp trực quan;

– Dạy học hợp tác;

– Dạỵ học khám phá;

– Kĩ thuật hỏi – đáp.

 1. Chuẩn bị

Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy lọc, cốc thủy tinh, nồi ủ hoặc thùng xốp, đũa, chậu thủy tinh, nhiệt kế.

Mẫu vật: Nước dưa muối/ mước cà muối. Tiêu bản mẫu. Sữa chua: 1 hộp (100g), sữa đặc có đường: 1 hộp (380 g)

 1. 4. Tổ chức hoạt động:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Thực hành quan sát vi khuẩn

 GV hướng dẫn HS làm tiêu bản vi khuẩn lactic, quan sát và vẽ mô phỏng vi khuẩn lactic trong nước dưa chua.

Bước 1: Giới thiệu cách sử dụng kính hiển vi quang học

 • GV sử dụng kỹ thuật KWL để kiểm tra quá trình sự dụng kính hiển vi quang học.
 • GV nghe quá trình thực hiện thao tác sử dụng kính của một số học sinh.
 • Học sinh quan sát, vẽ lại hình dạng vi khuẩn trên tiêu bản và tiêu bản mẫu.
 • Học sinh hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo yêu cầu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ

Tiến hành hoạt động quan sát vi khuẩn lactic trong nước dưa theo các bước.

Thảo luận và hoàn thành phiếu báo cáo thí nghiệm.

 • GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn các nhóm quan sát đánh giá quá trình thực hành của các nhóm.
 • Học sinh thực hiện các thao tác thí nghiệm và hoàn thành báo cáo.

Bước 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập hoạt động

 • PP đánh giá: Quan sát & qua sản phẩm học tập.
 • Sản phẩm học tập dự kiến của HS là : Phiếu báo cáo thực hành

Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Hướng dẫn làm sữa chua

GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí.

Phiếu đánh giá, rubric

Bước 1: Giới thiệu và kiểm tra sản phẩm sữa chua

 • GV sử dụng kỹ thuật KWL để kiểm tra quá trình tự làm sữa chua của HS.
 • GV nghe quá trình thực hiện của một số học sinh.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ

Tiến hành hoạt động động: quan sát mẫu vật, thử sữa chua, đánh giá đồng đẳng.

Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.

 • GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn các nhóm quan sát đánh giá sản phẩm sữa chua.
 • Hs báo cáo, nhận xét, đánh giá sữa chua của các nhóm khác.

Bước 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập hoạt động

Sản phẩm học tập dự kiến của HS là sữa chua sau khi ủ phải có độ sánh, mịn, có màu trắng sữa và có vị chua nhẹ.

Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: Báo cáo kết quả thực hành

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu trong SGK.

 

 

BÁO CÁO: KẾT QUÀ THỰC HÀNH QUAN SÁT VI KHUẨN TRONG NƯỚC DƯA, NƯỚC CÀ MUỐI

Tiết:….Thứ…..ngày……tháng…. năm….

Nhóm:…….Lớp…….:       
Mục tiêu Nội dung Kết quả
Vẽ và mô tả được hình dạng vi khuẩn lactic có trong tiêu bản. – Quan sát vi khuẩn lactic trong nước dưa, nước cà muối. (HS vẽ hình vi khuẩn lactic)

– Mô tả hình dạng:

 

Vẽ và nhận dạng được một số vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu. – Quan sát vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu. (HS vẽ hình vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu) – Mô tả hình dạng:

 

 1. 5. Đánh giá kết quả hoạt động
 • GV đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu thông qua bảng kiểm liên quan

đến hoạt động.

Bảng kiểm đánh giá hoạt động 1

Các tiêu chí Không
– Quan sát và nêu được cấu tạo vi khuẩn.

– Vẽ được các bộ phận của vi khuẩn.

– Thực hiện được các thao tác thực hành.

   
– Phối hợp hiệu quả trong làm việc nhóm.    
– Chuẩn bị mẫu  nước dưa chua và sữa chua.    
Thực hiện phiếu học tập của nhóm. Giữ gìn vệ sinh, trật tự khi thực hành quan sát.    

Bảng kiểm đánh giá hoạt động 2

Các tiêu chí Không
Chuẩn bị sản phẩm đầy đủ.
Độ sánh mịn
Vị chua nhẹ
Màu trắng sữa
Thuyết trình sản phẩm rõ ràng, hấp dẫn

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *