Giáo án KHTN 6 CTST Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

Hoạt động 5: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.

1.Mục tiêu của hoạt động

KHTN 2.5 ; KHTN 3.1; TC-TH 1.1; TC-TH 4.1; GT-HT 1.5; GT-HT 2.4; CC 1.3; TT 1.3; TN 1.2

 1. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

– Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi – đáp;

– Phương pháp thí nghiệm;

– Phương pháp trực quan;

– Dạy học hợp tác.

 1. Chuẩn bị

– Sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng.

– Bộ ảnh đại diện bảy bộ côn trùng.

– Bộ ảnh đại diện năm giới sinh vật.

 1. Tổ chức hoạt động:
 • Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Tìm hiểu sơ đồ khoá lưỡng phân bảy bộ côn trùng

– GV đưa hình ảnh của bảy bộ côn trùng và đặc điểm của từng bộ

HS thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi thảo luận trong SGK.

 1. Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng. Các đặc điểm phân loại bảy bộ côn trùng là: đặc điểm cánh, số lượng cánh; đặc điểm bụng và miệng.

PHIẾU HỌC TẬP

Hãy điền vào chỗ trống trong sơ đồ khóa lưỡng phân sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ học tập

+  Yêu cầu HS quan sát, dựa vào hình ảnh thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập

+  Học sinh làm việc nhóm: hoàn thành phiếu học tập

+  Chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư ký.

+  Giáo viên phát phiếu học tập và hướng dẫn các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

+  Nhóm nhanh nhất sẽ lên bảng hoàn thành bảng phụ với nội dung tương tự phiếu học tập.

+  Các nhóm còn lại trao đổi phiếu học tập đã làm cho nhóm khác theo vòng tròn để các nhóm chấm bài lẫn nhau.

– Sau khi học sinh các nhóm hoàn thành giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm khóa lưỡng phân là gì? Và các bước hình thành khóa lưỡng phân?

Dự kiến

Khoá lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập đề phân chia chúng thành 2 nhóm.

Cách xây dựng khoá lưỡng phân:

+  Xác định đặc điểm đặc trưng đối lập

+  Dựa vào đặc điểm đó phân chia chúng thành 2 nhóm.

+  Phân chia tới khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật.

 1. Đánh giá kết quả hoạt động

GV đánh giá hoạt động học của học sinh theo các tiêu chí trong rubric

Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Điểm
Mức độ 3 Mức độ 2 Mức độ 1
Tham gia hoạt động thảo luận nhóm Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia. Đa số thành viên trong nhóm tham gia. Còn nhiều thành viên không tham gia.
Đóng góp ý kiến Tất cả các thành viên đều nêu ý kiến cá nhân tích cực sôi nổi. Đa số thành viên trong nhóm nêu ý kiến các nhân. Một số ít thành viên trong nhóm nêu ý kiến cá nhân.
Hoàn thành nhiệm vụ – Hoàn thành phiếu học tập đúng thời gian quy định.

– Nội dung phiếu học tập đầy đủ, chính xác.

– Hoàn thành phiếu học tập đúng thời gian quy định

– Còn một số lỗi sai trong phiếu học tập.

– Hoàn thành phiếu học tập đúng thời gian quy định.

– Còn nhiều lỗi sai trong phiếu học tập.

 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Thực hành xây dựng khoá lưỡng phản

 • GV yêu cầu học sinh trình bày bài tập 3 SGK/125 đã giao nhiệm vụ từ trước
 • Yêu cầu HS quan sát hình và dựa vào kiến thức đã tìm hiểu về năm giới sinh vật để phân loại các sinh vật trên vào 5 giới và nêu đặc đểm các giới gồm:

+ Giới khởi sinh: Vi khuẩn

+ Giới nguyên sinh: Trùng roi

+ Giới Nấm: Nấm đùi gà

+ Giới thực vật: Cây phượng, cây rêu

+ Giới động vật: Con gà, con ong, con cóc

 • Từ bài tập trên giáo viên dẫn dắt học sinh thực hiện hoạt động trọng tâm là lập sơ đồ khóa lưỡng phân của các đại diện thuộc 5 giới sinh vật gồm:

Vi khuẩn, con ong, cây phượng, nấm đùi gà, trùng roi

 • Yêu cầu HS xây dựng khóa lưỡng phân cho các đại diện thuộc 5 giới sinh vật đã nêu ở trên thông qua phiếu học tập

PHIẾU HỌC TẬP

 • Đánh giá kết quả hoạt động

GV thực hiện đánh giá hoạt động của học sinh thông qua bảng kiểm

BẢNG KIỂM – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

PC-NL Các tiêu chí Không
Tìm hiểu tự nhiên Lập được sơ đồ khóa lưỡng phân đúng theo các bước đã nghiên cứu
NL giao tiếp-hợp tác Phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong làm việc nhóm.
Phẩm chất trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ – Thực hiện phiếu học tập của nhóm.

– Giữ trật tự khi làm việc nhóm.

 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: Báo cáo kết quả thực hành.

– GV yêu cầu tất cả các nhóm nộp kết quả lập sơ đồ khóa lưỡng phân của các đại diện thuộc 5 giới sinh vật lên bảng

– GV chọn 2 nhóm có cách trình bày khác nhau báo cáo kết quả và giải thích

– Các nhóm khác đặt câu hỏi và chấm điểm lẫn nhau

– Thời gian tối đa cho các nhóm hoạt động là 5p

BÁO CÁO: KẾT QUẢ THỰC HÀNH XÂY DỰNG KHOÁ LƯỠNG PHÂN

Tiết:…… Thứ…… ngày……..tháng…. năm……

Nhóm:………….Lớp:………. 
Mục tiêu Nội dung Kết quả
– Vẽ được sơ đồ khoá lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật. – Quan sát tranh ảnh/ màu vật thật đại diện năm giới sinh vật và tìm các đặc điểm để xây dựng khoá lưỡng phân.  

(HS trình bày sơ đồ khoá lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật)

 • Đánh giá kết quả hoạt động:

– GV thực hiện đánh giá hoạt động của học sinh thông qua phiếu đánh giá các tiêu chí

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí Mức 3 (2đ) Mức 2 (1-1.5đ) Mức 1 (0-0.5đ) Điểm
Nội dung sơ đồ Nội dung đầy đủ, chính xác, hoàn thiện Nội dung tương đối đầy đủ, khá hợp lý, hoàn thiện Nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lý, chưa hoàn thiện
Hình thức sơ đồ Thiết kế sơ đồ đẹp, sáng tạo và logic Sơ đồ logic Sơ đồ thiết kế chưa đẹp và logic
Thuyết trình Sử dụng ngôn ngữ chính xác, giải thích, trình bày rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm tốt Sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, chưa biểu cảm, phần giải thích còn chưa đầy đủ ý Trình bày còn ấp úng, vốn từ ngữ còn hạn chế, chưa giải thích rõ ý và chưa có biểu cảm tốt
Tương tác với các nhóm Nhận xét, đăt câu hỏi cho nhóm bạn và trả lời tốt tất cả các câu hỏi của nhóm khác đặt ra Có nhận xét và đặt câu hỏi cho các nhóm bạn, chưa trả lời tốt các câu hỏi của nhóm khác đặt ra Chưa có câu hỏi đặt ra và chưa trả lời tốt các câu hỏi của nhóm bạn, chưa nhận xét đúng kiến thức
 1. Củng cố (5 phút)

Quan sát hình ảnh và bảng thông tin, em hãy xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân đối với các đại diện sau của các ngành trong giới thực vật

  Tảo bẹ Cây rêu Cây dương xỉ Cây thông Cây cà chua
Đặc điểm Ngành thực vật Đại diện
Chưa có rễ, thân, lá, chưa có mạch dẫn Tảo Tảo bẹ
Có rễ thân lá đơn giản, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử Rêu Cây rêu
Có rễ thân lá thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử Quyết Cây dương xỉ
Có rễ cọc, lá kim, thân gỗ phân nhánh, mạch dẫn hoàn thiện, sinh sản bằng nón và hạt Hạt trần Cây thông
Rễ thân lá đa dạng, mạch dẫn hoàn chỉnh nhất, snh sản bằng hoa quả và hạt Hạt kín Cây cà chua
 1. Giao nhiệm vụ về nhà (3 phút)

– Học bài và làm bài tập.

Xem thêm các bài viết liên quan của Giáo án khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *