Author Archives: admin

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà

Hoạt động 6. Tìm hiểu  cấu trúc của hệ Mặt Trời (90 phút) 1.Mục tiêu hoạt động 7.KHTN 1.2 21.PC.TT.1 21.PC.TT.1 2.Tổ chức hoạt động:  PPDH Dạy học nêu và giải quyết vấn đề KT: Động não, thảo luận nhóm. * Chuẩn bị: video giới thiệu hệ ngân hà và hệ mặt trời – GV […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Hoạt động 3. Tìm hiểu ánh sáng và hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng (45 phút) 1.Mục tiêu hoạt động 2.KHTN.1.1 4.KHTN.1.6 6.KHTN.2.1 10.KHTN.3.2 2.Tổ chức hoạt động:  – Dạy học theo nhóm; – Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK KTDH: Động não, KWL * Chuẩn […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Hoạt động 1. Đặt vấn đề – Tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của mặt trời (45 phút) 1.Mục tiêu hoạt động 1.KHTN.1.1   11.TC.1.1 12.GTHT.1.1 2.Tổ chức hoạt động:  – Dạy học theo nhóm; – Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK; Đặt vấn đề – GV […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

Hoạt động 5. Tìm hiểu hiểu sự truyền năng lượng giữa các vật – Sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng – Định luật bảo toàn năng lượng. (90 phút) Mục tiêu hoạt động: 3.KHTN.1.2     4.KHTN.1.2       5.KHTN.1.2         6.KHTN.1.2 Tổ chức hoạt động: * Chuẩn bị:  […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 41: Năng lượng

Hoạt động 1. Đặt vấn đề (5 phút) Mục tiêu hoạt động: Đưa ra các tình huống có vấn đề. Tổ chức hoạt động: * Chuẩn bị:  – GV chuẩn bị video về vấn đề năng lượng – GV phát cho mỗi bạn một phiếu KWL * Chuyển giao nhiệm vụ học tập + Em […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 40: Lực ma sát

Hoạt động 10. Tìm hiểu ảnh hưởng và tác dụng của lực ma sát (45 phút) Mục tiêu hoạt động 7.KTHN.1.1        10.KTHN.2.1          17.KHTN.2.4             30.TC 1.1 Tổ chức hoạt động – Dạy học hợp tác; giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 39: Biến dạng của lò xo – Phép đo lực

Hoạt động 8. Tìm hiểu về biến dạng của lò xo (45 phút) 1 Mục tiêu hoạt động 13.KHTN.2.4       25.KHTN.3.1    30. TC 1.1    31.GTHT1.1     33.TT.1 30.TC.1.1 31.GTHT.1 32.TT.1 2.Tổ chức hoạt động  PP:- Dạy học trực quan  – Sử dụng thí nghiệm  Kỹ thuật: động não, khăn trải […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Hoạt động 7. Tìm hiểu lực tiếp xúc và không tiếp xúc (45 phút) 1 Mục tiêu hoạt động 21.KHTN.3.1 30.TC.1.1 31.GTHT.1 32.TT.1 2.Tổ chức hoạt động  PP: – Dạy học hợp tác; – Dạy học giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK. KT:  Kĩ thuật động não, sơ đồ tư duy,  kĩ […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

Hoạt động 5. Tìm hiểu về khối lượng và lực hấp dẫn  (45 phút) 1 Mục tiêu hoạt động KHTN.1.1 30.TC.1.1 31.GTHT.1 2.Tổ chức hoạt động  PP:  – Dạy học hợp tác, làm việc theo nhóm; – Dạy học giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK. KT: Khăn trải bàn, động não- công […]

Giáo án KHTN 6 CTST Bài 36: Tác dụng của lực

Hoạt động 4: Tìm hiểu về sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật (45 phút)   Mục tiêu hoạt động 2.KHTN.1.2 31.GTHT.1.4 36.CC.1 Tổ chức hoạt động PP: Dạy học trực quan (quan sát hình ảnh, thực hành thí nghiệm)  KT: Động não – công não  * Chuẩn bị:  […]