Sách tóm tắt lý thuyết KHTN 6

99.000 

Tài liệu tóm tắt lý thuyết Khoa học tự nhiên lớp 6 và giới thiệu súc tích hay nhất theo nội dung SGK Khoa học 6 Chân trời sáng tạo giúp học sinh nắm vững kiến ​​thức trọng tâm và học tốt môn Khoa học 6 bên trong thực tế.

Phí chuyển giao bản powepoint là 799k / File