Sách đề kiểm tra khtn 7

109.000 

Kiểm tra- đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức dạy học của nhà trường. Với tinh thần đó, chúng tôi đã tổ chức biên soạn Tuyển tập Đề kiểm tra thường xuyên lần 7 môn Khoa học Tự nhiên.

Phí chuyển giao bản word là 699k